AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-22

Pojana w Operze Wrocławskiej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 19-20 listopada br. w Operze Wrocławskiej odbył się IV Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. W bogatym i różnorodnym programie festiwalu został zaprezentowany dorobek artystyczny 22 zespołów folklorystycznych, tanecznych i śpiewaczych.

Tegorocznej edycji towarzyszyły słowa autorstwa Leona Potockiego: "To, co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie, a to co było, cośmy od Ojców zasłyszeli, lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym co po nas przyjdą...".

Repertuar Festiwalu to barwna i przebogata mieszanka tradycji muzycznych, przywiezionych na Dolny Śląsk z różnych regionów Polski. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała m.in.: tańce Krakowiak i Kujawiak, tańce rzeszowskie, tradycyjne pieśni weselne z regionu lubelskiego, wielkopolskiego, radomskiego oraz z Mazowsza. Dużą niespodzianką była wiązanka łemkowskich tańców ludowych tj. potriaska, polka, kywanyj, koleczko, koszyczok, konyk, czardasz oraz koncert łemkowskich melodii, pieśni i czardaszy "Werbung". Festiwal uświetnili również tańcami i przyśpiewkami Górale Żywieccy. Nie byłoby festiwalu bez Gminy Dzierżoniów i mocnego akcentu, którym był występ Zespołu Pieśni i Tańca Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej. Dumni jesteśmy z faktu, że POJANA jest najstarszym zespołem w Polsce kultywującym tradycje Górali Czadeckich. Powstała w 1958r. z potrzeby serca Polaków zamieszkałych niegdyś na Bukowinie, którzy po prawie 200-letnim pobycie na obczyźnie powrócili do Ojczyzny.

Pomimo przeniesienia do Pojany Miculi w Rumuni nigdy nie zapomnieli o swoim polskim pochodzeniu. Po drugiej wojnie światowej osiedleni zostali w całym kraju. Duża grupa zamieszkała na Dolnym Śląsku. Zachowali odrębność swojej mowy, ubioru i obyczajów.

Zespół przez pięćdziesiąt lat sławi kulturę i kultywuje najstarsze tradycje i obyczaje Górali Czadeckich. Wielokrotnie występował w kraju i za granicą. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich nagrodę im. Oskara Kolberga przyznaną przez Ministerstwo Kultury w 1989 r. oraz tytuł NOMINANTA w V edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w 2001 r. 17 maja 2008 Zespół "Pojana" obchodził uroczysty jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia. Jubileusz organizowany był pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał zespołowi Nagrodę Okolicznościową.

Wrocławski Festiwal ma na celu kultywowanie tradycji, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, integrację środowisk ludowej twórczości artystycznej oraz dążenie do poszerzenia kręgu wspólnych działań w oparciu o folklor i tradycje prowadzące do upowszechniania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Przy okazji przeglądu zespołów ludowych z terenu Dolnego Śląska, w foyer Opery Wrocławskiej, zaprezentowane zostały najlepsze dolnośląskie gospodarstwa agroturystyczne, które dbają o kultywowanie tradycji wsi oraz stanowią przykład dobrze funkcjonującej turystyki wiejskiej.

Pojana w Operze WrocławskiejPojana w Operze Wrocławskiej
powrót do poprzedniej strony