AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-15

Informacja dla mieszkańców gminy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Szanowni Państwo!

Zima zbliża się nieubłaganie i warto sobie przypomnieć o naszych obowiązkach z tym związanych, abyśmy w zdrowiu mogli powitać wiosnę.

Przede wszystkim zadbajmy o drożność przewodów kominowych. Do ogrzewania pomieszczeń używajmy tylko materiałów opałowych do tego przeznaczonych /drewna, węgla itp./ Nie używajmy do spalania śmieci, plastików, lakierowanych mebli. Tego typu materiały w znaczący sposób zanieczyszczają instalacje kominowe i wentylacyjne, a każdy niedrożny przewód to zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. To cichy zabójca, niewidoczny i bezwonny sprawca tragedii całych rodzin. Dlatego też, gdy zauważymy jakiekolwiek objawy osłabienia, zawroty głowy lub mdłości starajmy się jak najszybciej pootwierać okna i opuścić pomieszczenie. By takich sytuacji uniknąć, zaprośmy kominiarza by sprawdził przewody kominowe i wentylacyjne /wtedy faktycznie przyniesie nam szczęście/.

W wypadku obfitych opadów śniegu zadbajmy o to, by nie zalegał on na dachach zwłaszcza tych płaskich. Również zwisające sople stanowią poważne zagrożenie. Jednak przy wykonywaniu tego typu prac porządkowych należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa. Przypominamy również, że czyszczenie ciągów komunikacyjnych /chodników, podjazdów/ należy do obowiązków zarządcy budynku i właścicieli posesji. I na zakończenie apel do wszystkich Państwa. Rozejrzyjmy się, być może obok nas jest ktoś potrzebujący pomocy. Zapukajmy do drzwi osób starszych i żyjących samotnie. Być może takie minimalne zainteresowanie uratuje czyjeś życie lub zdrowie.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

powrót do poprzedniej strony