AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-11-08

Mamy dwa nowe przedszkola

aktualności Gmina Dzierżoniów

Najmłodszych mieszkańców naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli w Uciechowie i Ostroszowicach spotkała nie lada niespodzianka.

W poniedziałek, 7 listopada przekroczyli progi nowych placówek-integracyjnych punktów przedszkolnych wybudowanych na terenie w/w miejscowości w ramach współpracy gminy Dzierżoniów z Fundacją Promyk Słońca. Dzięki realizacji projektu pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Ruja, Święta Katarzyna, Kunice i Dzierżoniów", możliwe było przeniesienie Gminnych Przedszkoli Publicznych w Uciechowie i Ostroszowicach do nowych, funkcjonalnych i nowocześnie urządzonych budynków, w których możliwe będzie swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

W uroczystym przecięciu wstęgi wzięły udział dzieci oraz władze gminy Dzierżoniów, wójt Marek Chmielewski, zastępca wójta Jolanta Zarzeka, radni Gminy Dzierżoniów, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Uroczyste otwarcie placówek było doskonałą okazją do pasowania najmłodszych na przedszkolaków i wręczenia im z tej okazji słodkich upominków.

W Uciechowie, Szymon Oleszek wspólnie z p. dyrektor Elżbietą Kędzierską-Dydo i wójtem Markiem Chmielewskim przeciął wstęgę i zaprosił kolegów i koleżanki do nowych sal przedszkolnychZastępca wójta pani Jolanta Zarzeka razem z panią Elżbietą Filipek- nową sołtys Uciechowa  ze słodkościami dla bohaterów tego uroczystego dniaMałe rączki Igi Kostan z pomocą dyr. Urszuli Zając otworzyły przedszkolne podwoje maluchom z OstroszowicAktu pasowania najmłodszych i bardzo przejętych przedszkolaków dokonał wójt Marek ChmielewskiDo takiego przedszkola aż chce się rano wstawać
powrót do poprzedniej strony