Strona główna

Pierwsze owoce "Szkoły Sukcesu" w Mościsku

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-10-11

Pierwsze owoce "Szkoły Sukcesu" w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku przystąpił do realizacji projektu "Szkoła Sukcesu".

Dodatkowe zajęcia prowadzone przez nauczycieli, jak również przez specjalistów (logopedów, socjoterapeutów) przyniosły wymierne efekty w postaci:

  1. zdobycia wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem "Bocian i jego otoczenie", zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody proNatura. Na konkurs wpłynęło ok. 9000 prac. Przyznano I, II, III miejsce oraz 20 wyróżnień. Jedno z nich przypadło właśnie uczennicy kl. V Emilii Adamczyk, która uczestniczyła w zajęciach plastycznych.
  2. wyniki sprawdzianu kl. VI w roku szkolnym 2010/2011 wyniosły w staninach - 5. W porównaniu do ubiegłorocznych wyników, szkoła poprawiła wynik aż o 2 staniny. Jest to najbardziej widoczny sukces prowadzonego przedsięwzięcia.

Do największych sukcesów zajęć komputerowych można zaliczyć opanowanie przez uczniów nie posiadających w domu własnych komputerów, podstaw obsługi komputera, sprawne posługiwanie się edytorem graficznym Paint m. in. tworzenie własnych obrazów, sprawne posługiwanie się edytorem tekstu Word, umiejętne przepisywanie tekstów, tworzenie własnych, wykorzystanie nowych wiadomości, radość na twarzach dzieci po osiągnięciu zamierzonych celów.

Uczestnictwo w zajęciach przyrodniczych wpłynęło na podniesienie ocen z przedmiotu, a jednocześnie uzmysłowiło dzieciom to, że nauka przyrody poprzez działanie staje się łatwiejsza, przyjemniejsza i bardziej skuteczna.

W ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego uczniowie poszerzyli swoje umiejętności, co zmotywowało ich do dalszej pracy na lekcjach. Potrafią określić swoje miejsce w grupie rówieśniczej, rodzinie, dokonać samooceny i korekty swojego postępowania. Chętnie czytają, używają poprawnej polszczyzny stosownie do sytuacji komunikacyjnej.

Uczniowie uczęszczający na zajęcia z matematyki stali się bardziej aktywni i otwarci na lekcjach. Chętniej wypowiadają się, podejmują się rozwiązania zadań i stawianych przed nimi problemów, biorą udział w proponowanych grach, zabawach i konkursach. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - nauczanie zintegrowane, pozwoliły w grupie wiekowej 7 i 8- latków zaktywizować uczestników, rozwinąć własne inicjatywy, wyzwolić wyobraźnię i uwierzyć we własne możliwości. Większa swoboda i otwartość spowodowały nawiązanie silniejszych kontaktów koleżeńskich, chęć współdziałania w zespole. Realizacja materiału dydaktycznego w formie zabawowej z elementami sztuki, plastyki uruchomiło w dzieciach zdolności twórcze.

Pierwsze owoce Szkoły Sukcesu w MościskuPierwsze owoce Szkoły Sukcesu w Mościsku
powrót do poprzedniej strony