Strona główna

Powiększono majątek Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-10-10

Powiększono majątek Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 5.10.2011r. została podpisana umowa na mocy której, Gmina Dzierżoniów przejęła nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu. Przedmiotem przejęcia były nieruchomości położone w miejscowości Piława Dolna, Dobrocin i Roztocznik.

W skład przejętych nieruchomości w Piławie Dolnej wchodzą:

  • istniejące boisko sportowe przy ulicy Stawowej na którym odbywały się dożynki gminne oraz impreza zmagania sołtysów,
  • w budynku pałacu przy ul. Błotnistej nr 12 - cztery lokale mieszkalne w tym dwa pustostany oraz lokal użytkowy wcześniej użytkowany jako świetlica wraz z udziałem w działce stanowiącej podjazd do pałacu,
  • do zagospodarowania park wokół pałacu,
  • w budynku przy ulicy Błotnistej 12 B dwa lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.

W Dobrocinie przy ulicy Ogrodowej 17 - udział w budynku z nie wyodrębnionym lokalem mieszkalnym wraz z dojazdem do budynku.

W Roztoczniku istniejący zbiornik wodny służący celom przeciwpożarowym z dodatkowym przeznaczeniem pod teren rekreacyjno-sportowy położony przy budynku mieszkalnym nr 44, istniejące drogi, które stanowią łącznik drogi gminnej z drogą powiatową.

Wartość przejętych nieruchomości została określona na kwotę 859 118,94 zł. W sprawie przejęcia następnych nieruchomości od Agencji trwają negocjacje.

powrót do poprzedniej strony