Strona główna

Jeśli Ty też chcesz się budować….

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-07-04

Jeśli Ty też chcesz się budować….

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od ubiegłego roku obserwujemy ożywienie na budowlanym rynku spotęgowane rosnącymi w dużym tempie cenami nieruchomości. Ten tzw. „bum budowlany” zauważalny jest w naszej gminie głównie w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jednak przed przystąpieniem do budowy wymarzonego „domku” czeka nas proces przygotowań formalnych polegający na uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

cały artykuł

powrót do poprzedniej strony