Strona główna

III miejsce Gimnazjum Gminnego w Polsce

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-09-27

III miejsce Gimnazjum Gminnego w Polsce

aktualności Gmina Dzierżoniów

Hurra! Zajęliśmy III miejsce w Ogólnopolskim Projekcie "Zielony Wizjoner"!!! To była ciężka praca! Jednak daliśmy radę! Uczniowie Gimnazjum Gminnego przystąpili w styczniu do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Dialog, kompromis, partycypacja społeczna - edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych - w ramach konkursu "Zielony Wizjoner".

W projekcie wzięło udział 50 szkół z całej Polski. Organizatorem konkursu było Centrum Informacji o Środowisku Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP/GRID - Warszawa z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczniowie, biorący udział w konkursie, mieli możliwość przygotowania projektu swojej gminnej "inwestycji marzeń". Skład grupy był świetny - Aleksandra Skorupa,Aleksandra Frydel, Alicja Stępień, Adrianna Polejańczyk, Paulina Ślusarczyk, Klaudia Jarosz,Wojciech Staszkowian, Szymon Rowiecki, Kamil Włodek, Kamil Śliwa. Opiekunem zespołu była mgr Mariola Tersa, stroną językową i pomocą przy generowaniu zapisów zajęła się mgr Małgorzata Szeliga. Zadaniem zespołu, uczestniczącego w konkursie, było przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących szkolnego i autorskiego projektu "inwestycji marzeń". Wybranym wspólnie marzeniem okazał się projekt wybudowania przy szkole pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem rekreacyjnym. Inwestycja ta była przedmiotem konsultacji społecznych z różnymi interesariuszami (grupami społecznymi, którym sala mogłaby służyć).

Na specjalnie stworzonym portalu GEOKONSULTACJE można było nie tylko śledzić przebieg konkursu w naszej i innych szkołach, ale także uczestniczyć w nich poprzez zgłaszanie własnych opinii i komentarzy. Proszę zajrzeć i zapoznać się z ogromem pracy, jaką trzeba było wykonać. >> link Tu można obejrzeć film, który powstał podczas realizacji projektu w Gimnazjum Gminnym. >> film

21 października w Warszawie odbędą się warsztaty podsumowujące projekt. Bardzo chcemy jechać i cieszyć się z innymi zwycięzcami wspólnymi sukcesami! Gratulacje, wspaniali Wizjonerzy!!! Słowa podziękowania należy skierować pod adresem przedstawicieli samorządów lokalnych Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, którzy współpracowali z młodzieżą w trakcie prac nad projektem - "inwestycją marzeń".

Marzenia się spełniają - wierzymy!!

Opr. Mariola Tersa

Wariant numer 2, który podczas konsultacji spotkał się z największą aprobatą
powrót do poprzedniej strony