AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-09-20

Inwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Bieżący rok przyniósł kolejne inwestycje mające na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że w roku ubiegłym jednostka straży pożarnej w Ostroszowicach wzbogaciła się o wóz strażacki a w tym roku wymienione zostały drzwi garażowe do remizy strażackiej za kwotę 10 tys. złotych.

Na poprawę gotowości bojowej naszych jednostek będzie miał również wpływ trwający na terenie gminy przegląd sieci hydrantowej. Po jego zakończeniu zostaną przeprowadzone niezbędne i konieczne prace naprawcze. W ramach realizowanej budowy sieci wodociągowej Dzierżoniów-Włóki powstanie nowa sieć hydrantów, która zapewni prawidłowe ciśnienie wody i zapewni lepsze warunki dla skutecznego funkcjonowania jednostek gaśniczych. Pełne wykorzystanie nowych hydrantów zapewni również nowy wodociąg w Piławie Dolnej.

Na podniesienie skuteczności zarządzania w sytuacjach kryzysowych będą miały wpływ dwa agregaty prądotwórcze zakupione za kwotę ponad 9 tys. złotych. Będą one stanowiły dodatkowe, awaryjne źródło zasilania konieczne do sprawnego działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do projektu budżetu na rok 2012 złożono zapotrzebowanie na kwotę ok. 12 tys. złotych, która zostanie przeznaczona na zakup zintegrowanego Automatycznego Systemu Powiadamiania ASP-50 dla jednostek z Tuszyna i Piławy Dolnej. Zakup powyższego umożliwi zainicjowanie akcji ratowniczej bezpośrednio z PSK Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie a tym samym wszystkie jednostki OSP z naszej gminy zostaną włączone do tego systemu.

Zakładane jest także wprowadzenie do użytku sms-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach KLEOPATRA, wdrażanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Będzie on aktywny najprawdopodobniej już w bieżącym miesiącu i umożliwi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom otrzymywanie na telefon komórkowy informacji o potencjalnych zagrożeniach, anomaliach i groźnych zjawiskach pogodowych w naszym regionie a także zapewni dostęp do wszystkich istotnych dla mieszkańców informacji i wydarzeń

Inwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańcówInwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańcówInwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańców
powrót do poprzedniej strony