Strona główna

Zespól Interdyscyplinarny w Gminie Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-09-14

Zespól Interdyscyplinarny w Gminie Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 14.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się sprawami przemocy w rodzinie. Na posiedzeniu, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został wybrany przewodniczący zespołu, zastępca przewodniczącego zespołu oraz sekretarz zespołu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierżoniów wchodzą:

  1. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów: Elżbieta Rudnicka - kierownik OPS Gminy Dzierżoniów, Joanna Iwaszkiewicz, Renata Dziewirz, Elżbieta Werner, Piotr Nowak - pracownicy socjalni OPS Gminy Dzierżoniów.
  2. Przedstawiciel Gminnej Komisji d.s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Bożena Pompa
  3. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie z/s w Bielawie - Anna Łata - dyrektor PCPR
  4. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji - Andrzej Kłos - dzielnicowy
  5. Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Tuszynie - Elżbieta Szczepańska - pedagog
  6. Przedstawiciele Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego - Łucja Gackiewicz - pedagog, Danuta Chorowska - psycholog
  7. Przedstawiciel Gimnazjum Gminnego - Alicja Woroch-Petrella - pedagog szkolny
  8. Przedstawiciele Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie - Elżbieta Dobrowolska - kurator,Barbara Ferdyn- kurator
  9. Przedstawiciel Szpitala Powiatowego - Anna Jarowicka - Baciejowska - naczelna pielęgniarka
  10. Przedstawiciel PCK - Elżbieta Bancerz - kierownik placówki

W wyniku głosowania Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Elżbieta Szczepańska, Zastępcą Przewodniczącego Pani Alicja Woroch-Petrella, a Sekretarzem Zespołu Pan Piotr Nowak.

Zespól Interdyscyplinarny w Gminie Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony