Strona główna

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów korzystają z programu LEADER

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-08-03

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów korzystają z programu LEADER

aktualności Gmina Dzierżoniów

29 lipca 2011r. Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" przekazało do Instytucji Wdrażających uchwały, dotyczące wyboru do dofinansowania kolejnych projektów. Było to podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGD.

4 rodzajów działań, możliwych do wsparcia w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013. Wnioskodawcy z terenu gminy Dzierżoniów znaleźli się na czołowych miejscach na listach rankingowych:

 • Na 1 miejscu na liście rankingowej w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" znalazł się wniosek Pana Zbigniewa Sługockiego z Myśliszowa pn. "Zakup maszyny wykorzystywanej przy świadczeniu usług budowlanych - koparko-ładowarka".
  Wnioskowana kwota pomocy - 100 000 zł

 • Na 1 miejscu na liście rankingowej w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" został sklasyfikowany wniosek Pana Jerzego Górko z Jędrzejowic, dotyczący "Stworzenia bazy turystycznej w celu poprawy konkurencyjności oraz utworzenia nowych miejsc pracy".
  Wnioskowana kwota pomocy - 300 000 zł

 • Na 2 miejscu na liście rankingowej w działaniu "Małe projekty" znalazł się wniosek Gminy Dzierżoniów pn. "Budowa Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy - kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu".
  Wnioskowana kwota pomocy - 12 000 zł

 • Na 5 miejscu na liście rankingowej w działaniu "Odnowa i Rozwój Wsi" sklasyfikowano wniosek Gminy Dzierżoniów pn. "Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Uciechowa".
  Wnioskowana kwota pomocy - 99 552 zł

Rada LGD Ślężanie oceniła wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ślężanie (7 gmin). Teraz wnioski będą oceniane pod względem zgodności z wytycznymi PROW przez Instytucje Wdrażające. Dla działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" instytucją wdrażającą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", natomiast dla pozostałych działań - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Mamy nadzieję, że weryfikacja wniosków będzie pozytywna, a efektem będzie realizacja ciekawych projektów i poprawa życia mieszkańców.

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów korzystają z programu LEADER
powrót do poprzedniej strony