AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-07-27

Realizacja inwestycji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Realizacja inwestycji w Gminie Dzierżoniów współfinansowanych z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej:

Poprawa warunków nauczania poprzez remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach

W kwietniu 2011r. Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2011. Przeprowadzono również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizować będzie firma Murarstwo- Ciesielstwo Jan Sochanowski, ul. Zofii Nałkowskiej 8 z Dzierżoniowa za kwotę 86 308,00 zł. Termin realizacji projektu do 26.08.2011r. Zadanie obejmuje wykonanie rozbiórki i wymianę dachu o pow. ok. 298 m2 oraz montaż instalacji odgromowej. Umowa nr DG-P/1518/11 o dofinansowaniu projektu została zawarta 1 lipca 2011r. o opiewa na kwotę 64 731,00 zł. (wartość poprzetargowa). W I półroczu z tytułu realizacji projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

Poprawa warunków nauczania poprzez przebudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku na gabinety lekcyjne

W kwietniu 2011r. Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2011. Przeprowadzono również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizować będzie firma JANBUD Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Jan Koszela ul. Ziębicka 26, 57-200 Ząbkowice Śląskie za kwotę 167 878,26 zł. Nadzór inwestorski pełnić będzie Pan Witold Chmielewski prowadzący Biuro INVEST w Dzierżoniowie za kwotę 9 717,00 zł. Termin realizacji projektu do 23.08.2011r. Zadanie obejmuje wykonanie roboty budowlano-adaptacyjne, montaż instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych tj. instalację hydrantową i wentylację mechaniczną. Umowa nr DG-P/1528/11 o dofinansowaniu projektu została zawarta 1 lipca 2011r. o opiewa na kwotę 128 908,00 zł. (wartość poprzetargowa). W I półroczu z tytułu realizacji projektu nie poniesiono żadnych wydatków.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę wodociągu w Jodłowniku oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Centrum sportowo- rekreacyjno-oświatowego w Dobrocinie gm. Dzierżoniów.

W związku z powstałymi oszczędnościami w przyznanej w wysokości 253 564,00 zł dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2011. W wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych, 30.06.2011r. złożono kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu. Wnioskowana kwota to 59 925,00 zł na ogólną wartość projektu 90 000,00 zł. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej fi 110 o dł. ok. 110 mb wraz z instalacją hydrantową w Jodłowniku oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Centrum sportowo-rekreacyjno- oświatowego w Dobrocinie. Planowany termin realizacji zadania: procedury przetargowe - sierpień 2011, roboty budowlane do 15.10.2011r.

powrót do poprzedniej strony