AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-07-15

Informacja dla właścicieli nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Do czerwca 2013 zmiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z czerwca 2010 roku. (Dz.U. z 2010r. Nr 76 poz. 489) wprowadziła obowiązek umieszczenia na budynkach tabliczek, i to nie tylko z numerem domu, ale także z nazwą ulicy, osiedla, a w miejscowościach bez ulic - nazwą miejscowości.

Tabliczki zawierające powyższe dane muszą być umieszczone w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Nowa ustawa określa też, iż w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Obowiązek zmiany tabliczek spoczywa na właścicielach nieruchomości zabudowanych oraz innych podmiotach posiadających grunty i budynki.

Dotychczasowe tabliczki z numerami posiadłości, jeśli nie spełniają powyższych wymogów, zachowują ważność do 6 czerwca 2013 roku.

powrót do poprzedniej strony