Strona główna

O wyborach patrona dla Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-06-26

O wyborach patrona dla Szkoły Podstawowej w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Patron szkoły to w jakimś zakresie wzór do naśladowania, człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, o czym świadczą jego osiągnięcia służące pokoleniom narodu" Marianna Bocian, poetka


Wybór patrona to bardzo odpowiedzialne zadanie. To także jedna z najważniejszych decyzji w życiu szkoły, dlatego przygotowywaliśmy się do tego momentu bardzo rzetelnie. Działania związane z powyższym przedsięwzięciem rozpoczęto 27 marca 2006r. Powołano kapitułę- zespół ds. patrona, a wszystkie zadania zmierzające do nadania imienia określono w projekcie "Patron". W wyniku przeprowadzonego wśród uczniów głosowania wytypowanych zostało pięć kandydatur:

  • Jan Brzechwa
  • św. Stanisław Kostka
  • Janusz Korczak
  • Kornel Makuszyński
  • o. Jacek Salij

W rocznicę rozpoczęcia poszukiwań patrona zorganizowaliśmy uroczystość podsumowującą nasze działania związane z poznawaniem wszystkich kandydatów- klasy od III do VI przedstawiły scenki prezentujące dorobek i życie kandydatoiw, a na zakończenie odbyło się referendum. Wszyscy otrzymali karty do głosowania (gościliśmy rodziców, mieszkańców wsi, a także przedstawicieli naszej gminy) i już tego samego dnia znaliśmy wyniki... najwięcej głosów otrzymał Kornel Makuszyński, z czego naprawdę się ucieszyliśmy.

Wokół tej postaci skupiła się różnorodna praca uczniów i nauczycieli naszej szkoły- zarówno podczas zajęć edukacyjnych jak i pozalekcyjnych. Wykonano gazetki przybliżające postać pisarza, prezentacje multimedialne, a 1 czerwca odbył się turniej sportowy połączony z konkursem wiedzy o patronie. Ponadto ogłoszono trzy konkursy plastyczne. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się też piękne czytanie fragmentów książek Kornela Makuszyńskiego- czytali sami uczniowie (starsi - młodszym), a uwieńczeniem wszystkich działań było wydanie okolicznościowej gazetki szkolnej.

W dniu 23 maja 2007 roku Radni Gminy Dzierżoniów jednogłośnie, na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli podjęli uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej imienia Kornela Makuszyńskiego- pisarza i człowieka, który ponad wszystko ukochał dzieci.

15 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia poprzedzona mszą św. Gościliśmy wiele wybitnych osobistości- przedstawicieli władz na czele z wójtem Gminy Dzierżoniów- p. Markiem Chmielewskim, radnych Gminy Dzierżoniów, organizacji współpracujących ze szkołą- Powiatowej Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Publicznej, Związku Kombatantów. Związku Sybiraków, Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorów szkół gminnych, byłych dyrektorów naszej placówki, absolwentów, rodziców. Po przemówieniu dyr. Szkoły- p. Małgorzaty Lis, przewodniczący Rady Gminy p. Jan Adam Mak odczytał uchwałę Rady Gminy Dzierżonów o nadaniu imienia naszej szkole a następnie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej (ufundowanej przez państwa Maciejków i Kozakiewiczów). W części artystycznej obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez klasę VI opieką p. D. Antoszków oraz występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia pod opieką panów Kazimierza Michalika i Pawła Wólkiewicza. Dostarczyły nam one niemało wzruszeń.

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, takie, które zapadają na stałe w jego pamięć. Tak doniosłym wydarzeniem dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników naszej szkoły jest niewątpliwie nadanie Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej imienia Kornela Makuszyńskiego.

Małgorzata Lis, Iwona Chorążyczewska

powrót do poprzedniej strony