Strona główna

Biblioteka w Mościsku wychodzi na "Plus"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-06-17

Biblioteka w Mościsku wychodzi na "Plus"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Znane są już wyniki I naboru do Priorytetu "Biblioteka+". Infrastruktura bibliotek" w roku 2011. Aplikacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku została rozpatrzona pozytywnie. Kwota przyznanej dotacji to aż milion złotych.

Zostanie ona przeznaczona na budowę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku. Program Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 17 lutego 2011.

Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich, liczących do 15 tysięcy mieszkańców. Program "Biblioteka plus Infrastruktura bibliotek" opiera się o zasadę pomocniczości i ma charakter aplikacyjny. Wsparcie finansowe dla bibliotek gminnych wyniesie 40% wartości inwestycji. Na budowę, rozbudowę i remont bibliotek rząd przeznaczył w najbliższych 5 latach 150 mln. Budżet programu na rok 2011 wynosi 15 mln zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów planuje wybudowanie biblioteki i sali wiejskiej w Mościsku - łączny koszt inwestycji planowany jest na kwotę 3 740 000zł a otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości miliona złotych to 26,7% kosztów inwestycji. Program przewidywał również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości do 40%. Wójt Gminy Dzierżoniów wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc finansową w realizacji zadania. Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Tej szansy nie należy zaprzepaścić.

lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

powrót do poprzedniej strony