Strona główna

Gmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-06-14

Gmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 9-11 czerwca na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Krzyżowej odbył się IV Polski Kongres Odnowy Wsi.

"Odnowa wsi" w polskich realiach narodziła się na Opolszczyźnie w 1996 r. Inspiracją do rozpoczęcia działań, w tym kierunku przez polskich samorządowców, stały się osiągnięcia modernizacyjne Nadrenii-Palatynatu oraz doświadczenia płynące z konkursu "Piękna Wieś". Pionierem uruchomienia procesu odnowy wsi i pobudzenia społeczności lokalnych był Ryszard Wilczyński - ówczesny przewodniczący sejmiku województwa opolskiego, a dziś wojewoda opolski, sprawujący zaszczytną funkcję Wiceprzewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE z siedzibą w Wiedniu. Gminę Dzierżoniów reprezentowali wójt Marek Chmielewski, zastępca Wójta Jolanta Zarzeka, przedstawiciele Rady Gminy, delegacje sołectw i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W obradach Kongresu udział wzięło ponad 1200 zaproszonych gości z kraju i zagranicy a wśród nich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, przedstawiciel Prezydenta RP Marek Hałasiewicz, oraz wspomniany już wcześniej Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu dr Ryszard Wilczyński, a także władze województwa dolnośląskiego z wicewojewodą Aldoną Antoniszyn Klik i Marszałkiem Włodzimierzem Chleboszem na czele.

Głównym celem Kongresu było zwrócenie uwagi na znaczenie współpracy gminy i sołectw jako kluczowych partnerów w realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Każde takie spotkanie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń jakie daje Program Odnowy.

Podczas żywo prowadzonych dyskusji przekonywali, że pod pojęciem odnowa kryje się przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców wsi m.in. poprzez modernizację infrastruktury. Jednak odnowa to nie tylko renowacja fasad budynków, odpowiednie wyposażenie świetlic i remiz czy przywracanie historycznych budowli do życia. Nie mniej istotne jest porządkowanie przestrzeni wspólnej, czy też organizowanie imprez o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym. Chodzi po prostu o to, by maksymalnie wykorzystać potencjał turystyczny i kulturalny, jaki drzemie w każdej gminie. Tak, żeby stała się ona miejscem przyjaznym do życia. Najlepszym sposobem na uruchomienie takich przemian na polskiej wsi jest wymiana poglądów. To właśnie dlatego od kilku już lat samorządowcy i działacze z różnych części Polski, a także zza granicy spotykają się na kongresach, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie odnowy wsi.

W bieżącym roku debaty odbywały się na kilku panelach dyskusyjnych i dotyczyły m.in.:

  • Architektura Krajobrazu i Środowiska - moderator prof. Andrzej Drabiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • Sytuacja społeczno-ekonomiczna na wsi - moderator prof. Barbara Kutkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • Materialne dobra historyczne a Odnowa Wsi - moderator grupy prof. dr hab. Jan Kęsik Uniwersytet Wrocławski.
  • Tradycje i zwyczaje na obszarach wiejskich - moderator grupy Henryk Dumin.
  • Partnerstwo sołectwa i gminy - gminne programy odnowy wsi na przykładzie gmin z województw dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.
  • Odnowa wsi kobietą stoi - moderator wicewojewoda Ilona Antoniszyn-Klik.
  • Poza spotkaniami panelowymi na uczestników IV Polskiego Kongresu Odnowy Wsi czekały domowe specjały, które zostały zaprezentowane w ramach "Kiermaszu produktu lokalnego".

Podsumowaniem Kongresu były dwie wizyty studyjne, które odwiedziły kilka sołectw na terenie Gminy Dzierżoniów. Delegacja z województwa opolskiego zawitała do gościnnego Mościska i Uciechowa, natomiast goście z województwa świętokrzyskiego byli podejmowani przez gospodarzy wsi Włoki, Tuszyn, Kiełczyn i Jędrzejowice. Kongres niewątpliwie był świętem wsi, świętem ludzi identyfikujących się ze swoimi małymi ojczyznami, którzy uwierzyli, że najwięcej zależy od nich samych i skutecznie zarażają tą wiarą coraz liczniejsze grono mieszkańców swoich miejscowości.

Gmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy WsiGmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy WsiGmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy WsiGmina Dzierżoniów na IV Polskim Kongresie Odnowy Wsi
powrót do poprzedniej strony