Strona główna

Potyczki językowe w Gimnazjum Gminnym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-06-03

Potyczki językowe w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 25.05.2011r. w Gimnazjum Gminnym im. ks. Jana Melca odbyła się II Edycja Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego "Der, Die. Das - Meister" zorganizowanego przez p. M. Klepuszewską i p. M. Grzelak.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas V i VI ze szkół podstawowych z Gminy Dzierżoniów, którzy uczą się języka niemieckiego. Konkurs składał się z II etapów. Pierwsza część sprawdzała dwie umiejętności: rozumienie ze słuchu i czytania ze rozumieniem. W drugiej części uczniowie rozwiązywali test gramatyczno-leksykalny z elementami realioznawczymi. Konkurs rozstrzygany był w kategorii indywidualnej i zespołowej.

    Indywidualnie:
  • I miejsce - Agata Horoszkiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.
  • II miejsce - Marcin Umiński ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie.
  • III miejsce - Daniel Dąbrowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku.
    Zespołowo:
  • I miejsce - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mościsku
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie

Swoją obecnością zaszczycili nas pan Adam Wolniak, Kierownik Referatu Oświaty Sportu i Turystyki Gminy Dzierżoniów. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Organizatorzy konkursu wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy za udział oraz upominki.

Opracowała: Małgorzata Klepuszewska

Potyczki językowe w Gimnazjum Gminnym Potyczki językowe w Gimnazjum Gminnym
powrót do poprzedniej strony