AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-05-23

Walne Zgromadzenie STGGS

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 19 maja 2011r. w odnowionym "Domku Myśliwskim" w Jodłowniku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. W skład Stowarzyszenia wchodzi sześć gmin: Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Pieszyce, Stoszowice i Walim.

W czasie obrad delegaci podjęli uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe Stowarzyszenia, sprawozdanie z działalności Zarządu, oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W sprawozdaniu złożonym delegatom Prezes Zarządu zwrócił szczególną uwagę na podjęte w roku ubiegłym działania, których ukoronowaniem jest realizacja projektu pn. "Góry Sowie dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska- kampania informacyjno - promocyjna" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. ( wartość projektu 839 740,99, dofinansowanie 558 338,92). Warto dodać, że "Domek Myśliwski" jest jedną z atrakcji promowanych w ramach w/w projektu.

Następnym punktem obrad były wybory nowego Zarządu i Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej. W kolejnej kadencji funkcję prezesa pełnił będzie Pan Mirosław Obal, Burmistrz Pieszyc ,wybrany na to stanowisko jednogłośnie.

W tym miejscu bardzo dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostroszowic za smaczny poczęstunek, który zakończył obrady Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie STGGSWalne Zgromadzenie STGGSWalne Zgromadzenie STGGS
powrót do poprzedniej strony