AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-05-16

Strategie energetyczne projektu Eko-Gmina

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dnia 11 maja 2011 w ramach Świdnickiego Kongresu Regionów odbyło się uroczyste wręczenie strategii energetycznych, które powstały w ramach projektu Eko-Gmina. Na uroczyste wręczenie przybyli Burmistrzowie, Prezydenci oraz Wójtowie wszystkich 21 gmin, które wzięły udział w projekcie.

W przekazaniu dokumentacji brali udział również wytypowani pracownicy poszczególnych gmin, którzy, na co dzień podejmują działania z zakresu ochrony środowiska, użytkowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na ręce Wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego zostały złożone dokumenty, które stanowią jasno określone kierunki rozwoju energetycznego Gminy Dzierżoniów w tym również w oparciu o odnawialne źródła energii oraz szczegółowe rekomendacje, co do działań oszczędzających energie. Określenie tych celów poprzedzone było gruntownym trwającym około rok badaniem aktualnego potencjału energetycznego Gminy przez Ekspertów ze Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty, które otrzymała każda z gmin:

  1. Audyt Energetyczny Gminy,
  2. Strategia rozwoju energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem OZE,
  3. Plan oszczędności energii,

Dokumenty te stanowią rozwinięcie do założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy.

Strategie energetyczne projektu Eko-Gmina
powrót do poprzedniej strony