Strona główna

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dzierżoniów z 08.06.2007 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-06-13

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dzierżoniów z 08.06.2007 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz art. 82 § 1 pkt 3 , art. 281 i art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) obwieszczam:

W związku z planowaną kontrolą podatkową dotyczącą ustalenia faktycznego stanu powierzchni, zajętych na lokale mieszkalne i budynki mieszkalne, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności danych zawartych w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości przedstawionych przez podatników ze stanem faktycznym, Urząd Gminy informuje, że do 31 sierpnia 2007r. podatnicy mają możliwość złożenia informacji lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości w celu aktualizacji danych.

Podatnicy, którzy złożą powyższą informację i wykażą w niej powierzchnię faktycznie zajętą na lokale mieszkalne i budynki mieszkalne, zostaną opodatkowani podatkiem od nieruchomości z dniem złożenia informacji.

U podatników, którzy nie złożą informacji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie do 31 sierpnia 2007 lub złożą informacje z danymi budzącymi wątpliwość organu podatkowego, zostaną przeprowadzone kontrole i w przypadku ustalenia nieprawidłowości wykazanych danych, zostaną oni opodatkowani 5 lat wstecz.

Organy podatkowe zobowiązane są przeprowadzać kontrolę podatkową z urzędu w celu sprawdzenia, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ( art. 281 i art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa - t.j. : Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski

powrót do poprzedniej strony