Strona główna

Środki na program wyrównywania szans edukacyjnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-06-06

Środki na program wyrównywania szans edukacyjnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów pozyskała sumę ponad 86.000 zł na program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.

Wniosek złożony przez Urząd Gminy, we współpracy ze szkołami, do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty odpowiadał na rządowy program „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ”. W wyniku gminnego projektu pod nazwą „Czas na aktywność”, we wszystkich szkołach z terenu gminy oraz w bibliotekach, prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne w czasie wakacji oraz w pierwszej połowie nowego roku szkolnego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, zajęciach plastycznych, ekologicznych, sportowych, muzycznych, teatralnych, turystycznych i językowych, organizowanych po zajęciach szkolnych.

powrót do poprzedniej strony