AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-04-22

XI sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 21 kwietnia 2011r. w Sali Wiejskiej we Włókach odbyła się XI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Grzegorz Powązka, który następnie powitał Radnych, Wójta Marka Chmielewskiego, Skarbnika Gminy Agnieszkę Hul, Włodzimierza Ehrehalta i Zdzisława Kijewskiego przedstawicieli firmy "CONERGA", Sebastiana Kulikowskiego z firmy "EKO-TEAM", Piotra Furtaka Prezesa Zarządu ZGPD-7, sołtysów z terenu gminy oraz wszystkich przybyłych. Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad głos zabrali przedstawiciele firmy "CONERGA". W swoim wystąpieniu zaprezentowali możliwości wybudowania na terenie Gminy Dzierżoniów farmy wiatrowej, składającej się z max. 50 wiatraków. Przedstawili warunki techniczne, korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania farmy, a także odpowiadali na szereg pytań związanych z energia odnawialną.

W dalszej części radni wysłuchali Sebastiana Kulikowskiego, który przedstawił aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierżoniów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. Natomiast Prezes ZGPD-7 omówił problemy ochrony środowiska na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oraz możliwości aplikowania o środki finansowe na utylizację odpadów niebezpiecznych a szczególnie azbestu.

Następnie radni przyjęli projekty uchwał w sprawie:

  • zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierżoniów,
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierżoniów,
  • zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Marek Chmielewski złożył wszystkim mieszkańcom gminy życzenia radosnych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

XI sesja Rady Gminy DzierżoniówXI sesja Rady Gminy DzierżoniówXI sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony