AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-04-15

Święto Odnowy Wsi w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wprowadzone w gminie Dzierżoniów w 2007 roku partnerskie zasady współpracy władz samorządowych z lokalną społecznością i wyposażenie ich w organizacyjne i finansowe narzędzia, wpłynęły bardzo pozytywnie na zmianę mentalności mieszkańców.

Przekonanie o możliwościach drzemiących we współpracy i sprawczej sile wynikającej z potrzeby poprawy jakości życia w wymiarze materialnym ale także pozamaterialnym, duchowym i społecznym przełożyło się na kreatywną integrację mieszkańców.

Zmieniło pasywny odbiór procesów sterowanych z zewnątrz na postawę świadomego przyjęcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie i przyszłość swojej społeczności. Odnowa wsi to coś więcej niż odnawianie fasad budynków, porządkowanie przestrzeni własnej wsi czy realizacja nowych inwestycji dotyczących infrastruktury wiejskiej czy imprez o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym, ale przede wszystkim odbudową tożsamości i integralności wsi oraz zachowaniem wartości życia wiejskiego, zakorzenionych w jej kulturze i tradycji. Odnowa wsi jest zarówno koncepcją rozwojową, jak również skuteczną metodą rozwoju obszarów wiejskich, uwalniającą jednostki i społeczności od myślenia w kategoriach roszczeniowych, a jednocześnie przesuwającą odpowiedzialność za przyszłość społeczności wiejskiej na nią samą.

Odnowa wsi jest głównym motorem wielopłaszczyznowego rozwoju obszarów wiejskich, powodującym przeobrażenia terenów nią objętych.

Zdaniem Ryszarda Wilczyńskiego uznawanego za autorytet w dziedzinie odnowy wsi, to właśnie społeczność lokalna jest głównym animatorem kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich. To dzięki niej wzrasta standard życia, jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, bez szkody dla zachowania tożsamości wsi wyrażającej się w zachowaniu najcenniejszych jej wartości, wzmacnianiu i rozwoju dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

We wtorek 12.04.2011r. o godz. 16:30 na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Roztoczniku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji "Gminnego Święta Odnowy Wsi.

Celem spotkania było podsumowanie najciekawszych projektów, które zostały zrealizowane w ramach programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w ubiegłym roku oraz przedstawienie zadań planowanych do realizacji w roku bieżącym. W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi kontynuujący swoje kadencje oraz nowo wybrani w tegorocznych wyborach, członkowie Rad Sołeckich, liderzy i przedstawiciele Grup Odnowy Wsi z terenu Gminy Dzierżoniów oraz reprezentanci lokalnych Stowarzyszeń. Licznie przybyłych na spotkanie gości witali wójt Gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski i zastępca wójta Jolanta Zarzeka. Po przedstawieniu porządku i wprowadzeniu w tematykę spotkania złożyli życzenia wszystkim sołtysom i przekazali listy gratulacyjne dla członków nowo powołanych Rad sołeckich wszystkich sołectw. Miłą niespodzianką były także organizery z logo gminy, stanowiące niezbędnik sołtysa. To pierwsze tak uroczyste spotkanie było okazją do podsumowania najciekawszych projektów, które zostały zrealizowane w ramach programu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" w ubiegłym roku oraz przedstawienie zadań planowanych do realizacji w roku bieżącym.

Święto Odnowy Wsi w  RoztocznikuŚwięto Odnowy Wsi w  RoztocznikuŚwięto Odnowy Wsi w  RoztocznikuŚwięto Odnowy Wsi w  RoztocznikuŚwięto Odnowy Wsi w  Roztoczniku
powrót do poprzedniej strony