AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-04-04

VIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 31 marca 2011r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyła się VIII Sesja Rady Gminy, której tematem przewodnim była współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Obrady sesji zaszczycili swą obecnością przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Byli wśród nich: Pan Marian Kowal Radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, Pani Jolanta Oliwa Prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie, Pani Monika Zielińska prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko", Pani Magdalena Szluga przedstawiciel Stowarzyszenia Piława Dolna, a także Pan Piotr Wilczewski Zawodowy Mistrz Świata w Boksie i jednocześnie Prezes Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego oraz sołtysi z terenu Gminy Dzierżoniów. Sesję rozpoczął miły akcent. Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski w imieniu radnych, zgromadzonych gości i mieszkańców gminy złożył na ręce Pana Piotra Wilczewskiego wyrazy szacunku, gratulacje i życzenia z okazji zdobycia tytułu Zawodowego Mistrza Europy w Boksie. Masz Mistrz odpowiadał na zadawane pytania i z dumą prezentował pasy mistrzowskie.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010. Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym Gmina Dzierżoniów wsparła działania organizacji kwotą 193 000,00 zł. Następnie przedstawiciele organizacji zaprezentowali zebranym osiągnięcia, działania i sukcesy swoich stowarzyszeń. Ten punkt obrad po raz kolejny pokazał wielka aktywność naszej lokalnej społeczności.

Po krótkiej przerwie Rada przyjęła projekty uchwał w sprawie:

  • gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • zmiany uchwały Nr XXI/194/08 rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów,
  • nadania nazwy ulic w miejscowości Uciechów,
  • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • przyjęcia regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierżoniów,
  • zmian do wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów,
  • zmian w budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2011,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu na realizację wspólnych przedsięwzięć na : "Dokumentację projektową chodnika od zatoki autobusowej do istniejącego chodnika w miejscowości Dobrocin przy drodze powiatowej nr 3005D", "Budowę zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 3005D w Dobrocinie", "Budowę chodnika przy drodze powiatowej 3009D w miejscowości Kiełczyn od chodnika wykonanego w roku 2010 w kierunku Dzierżoniowa".

Na zakończenie obrad Wójt Marek Chmielewski poinformował Radę o realizacji uchwał oraz wydanych zarządzeniach.

VIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy DzierżoniówVIII Sesja Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony