Strona główna

Stanisław Dziagacz wybrany na sołtysa Roztocznika

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-04-04

Stanisław Dziagacz wybrany na sołtysa Roztocznika

aktualności Gmina Dzierżoniów

31 marca 2011 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Roztoczniku odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

W zebraniu udział wzięło 174 mieszkańców, co stanowi ponad 47% uprawnionych do głosowania. Wyborcy zgłosili dwóch kandydatów na Sołtysa Wsi: p. Leszka Pazińskiego, który otrzymał 79 głosów oraz p. Stanisława Dziagacz, który otrzymał 94 głosy. Tym samym na sołtysa wsi Roztocznik wybrano Pana Stanisława Dziagacz, który otrzymał największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50 % +1 osób głosujących.

Gratulacje Panu Stanisławowi złożyli obecni na zebraniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka. Następnie Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Roztocznik, która będzie liczyć 6 członków. Zgłoszono 10 kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 88 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  1. Łukasz Kempczyński-Break - 65
  2. Urszula Staszkowian - 52
  3. Adam Stodolica - 44
  4. Iwona Samołyk - 49
  5. Grażyna Staszkowian - 61
  6. Leszek Paziński - 55
  7. Magdalena Piasecka - 73
  8. Małgorzata Makowska - 33
  9. Iwona Mielczarek - 32
  10. Tadeusz Machowski - 44

W skład Rady Sołeckiej wsi Roztocznik weszli: Łukasz Kempczyński-Break, Urszula Staszkowian, Iwona Samołyk, Grażyna Staszkowian, Leszek Paziński oraz Magdalena Piasecka, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50% +1 osób głosujących.

Podczas liczenia oddanych głosów w wyborach na Sołtysa wsi i do Rady Sołeckiej był czas na pytania, ale również na prezentację, która przybliżyła mieszkańcom zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego, jak również pokazała projekty zrealizowane przez poszczególne Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Stanisław Dziagacz wybrany na sołtysa RoztocznikaStanisław Dziagacz wybrany na sołtysa Roztocznika
powrót do poprzedniej strony