Strona główna

Adam Jan Mak wybrany na sołtysa Piławy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-04-01

Adam Jan Mak wybrany na sołtysa Piławy

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 marca 2011 r. w Sali Wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy Sołectwa wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

W zebraniu udział wzięło 83 mieszkańców, co stanowi ponad 6,48 % uprawnionych do głosowania. Natomiast w głosowaniu na Sołtysa uczestniczyło 79 mieszkańców. Wyborcy zgłosili jednego kandydata na Sołtysa Wsi, Pana Adama Jana Maka, który pełnił tę funkcję w mijającej kadencji. W głosowaniu tajnym Pan Mak otrzymał 69 głosów "za" oraz 9 głosów "przeciw", 1 głos był nieważny. Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Piława Dolna, która będzie liczyć 9 członków. Na kandydatów na członka Rady Sołeckiej wsi Piława Dolna zgłoszono 9 osób. Udział w głosowaniu wzięło 64 mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Janusz Gendziel - 59
 2. Maria Chudek - 61
 3. Krzysztof Twardak - 60
 4. Joanna Surowiec - 64
 5. Teodora Skutnik - 57
 6. Bożena Kołodziej - 60
 7. Wiesław Kołodziej - 56
 8. Elżbieta Sak - 60
 9. Andrzej Michałowski - 62
tj. 50 % +1 osób głosujących. I tym samym weszli w skład Rady Sołeckiej wsi Piława Dolna.

Podczas liczenia głosów w wyborach na Sołtysa wsi i do Rady Sołeckiej był czas na pytania, dyskusję i prezentację, która przybliżyła mieszkańcom zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz projekty zrealizowane przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Zebranie Wiejskie podjeło również uchwały w sprawie zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piława Dolna

Adam Jan Mak wybrany na sołtysa PiławyAdam Jan Mak wybrany na sołtysa Piławy
powrót do poprzedniej strony