Strona główna

Kolejna kadencja Wiesława Aksamita w Nowiźnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-25

Kolejna kadencja Wiesława Aksamita w Nowiźnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 24 marca br. w sołectwie Nowizna odbyło się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania było m.in.: wysłuchanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Przewodniczącym zebrania został pan Wiesław Aksamit. Zebranie odbyło się w II terminie tj. o godzinie 18:00. W zebraniu udział wzięło 24 mieszkańców, co stanowi ponad 7% uprawnionych do głosowania

Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, w składzie: Bożena Pompa, Marek Kuriata i Marcin Białek.

Wyborcy zgłosili jednego kandydata na Sołtysa Wsi, Pana Wiesława Aksamita, który pełnił tę funkcję w mijającej kadencji. W głosowaniu tajnym Pan Aksamit otrzymał 23 głosy "za". Obecni na wyborach, zastępca wójta Gminy Dzierżoniów, p. Jolanta Zarzeka oraz sekretarz Gminy Dzierzoniów, p. Ryszard Brzeski pogratulowali wyników wyborów p. Aksamitowi, wyrażając życzenia dalszej życzliwej współpracy.

Następnie Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Nowizna, która będzie wynosić 5 członków. Na kandydatów na członka Rady Sołeckiej zgłoszono siedmiu kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 23 mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  • Danuta Chorążyczewska - 16
  • Jacek Błaszczykiewicz - 21
  • Maria Libera - 19
  • Zofia Bugajska - 20
  • Jarosław Garbacz - 19
  • Arkadiusz Gniedziejko - 8
  • Małgorzata Domagała - 8
W skład Rady Sołeckiej wsi Nowizna weszły następujące osoby: Danuta Chorążyczewska, Jacek Błaszczykiewicz, Maria Libera, Zofia Bugajska oraz Jarosław Garbacz.

W sprawach różnych podjęto dyskusje na temat: godzin pracy Agencji Pocztowej w Mościsku, stanu dróg, przepustów oraz rowów przy drodze gminnej, zawalającego się mostku przy ul. Mostowej (na granicy miejscowości Nowizna - Mościsko), budowy chodników przy drodze gminnej oraz kanalizacji, a także konieczności podjęcia uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmiany okręgów wyborczych na terenie gminy Dzierżoniów.

Kolejna kadencja Wiesława Aksamita w  NowiźnieKolejna kadencja Wiesława Aksamita w  Nowiźnie
powrót do poprzedniej strony