AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-24

Małgorzata Glapa-Felsztyńska zwyciężyła w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę, 23 marca br. w Sołectwie Ostroszowice odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 2007-2011 i wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 oraz wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

W zebraniu udział wzięło 124 mieszkańców, co stanowi ponad 11 % uprawnionych do głosowania.

Wyborcy zgłosili trzech kandydatów na Sołtysa Wsi, Małgorzatę Glapę- Felsztyńską, która pełniła tę funkcję w mijającej kadencji, Monikę Wójciak oraz Annę Rosiak. W głosowaniu tajnym kandydatki otrzymały następującą liczbę głosów:

 1. Małgorzata Glapa-Felsztyńska - 80
 2. Monika Wójciak - 28
 3. Anna Rosiak - 16

Na Sołtysa wsi Ostroszowice miażdżącą większością głosów, została wybrana pani Małgorzata Glapa-Felsztyńska. Obecni na wyborach, zastępca wójta Gminy Dzierżoniów, p. Jolanta Zarzeka oraz sekretarz Gminy Dzierzoniów, p. Ryszard Brzeski pogratulowali wyników wyborów p. Felsztyńskiej , wyrażając życzenia dalszej życzliwej współpracy.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Ostroszowice, która będzie liczyć 5 członków. Na kandydatów do Rady Sołeckiej zgłoszono osiem osób. Udział w głosowaniu wzięło 81 mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Anna Szot - 36
 2. Ryszard Wojnarski - 54
 3. Anna Rosiak - 57
 4. Monika Wójciak - 39
 5. Bogumiła Machaj - 51
 6. Łukasz Pawłowski - 36
 7. Elwira Chmielewska - 51
 8. Sławomir Panońko - 47

W skład Rady Sołeckiej weszły następujące osoby: Ryszard Wojnarski, Anna Rosiak, Bogumiła Machaj, Elwira Chmielewska oraz Sławomir Panońko, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50 % + 1 osób głosujących.

W sprawach różnych podjęto dyskusje na temat: dróg na ul. Polnej, Fabrycznej oraz Bielawskiej, barierek na ul. Stawowej, rowu przy ul. Fabrycznej, oświetlenia na ul. Polnej oraz na ul. Bielawskiej a także montażu znaków drogowych przy drodze powiatowej.

Małgorzata Glapa-Felsztyńska zwyciężyła w OstroszowicachMałgorzata Glapa-Felsztyńska zwyciężyła w OstroszowicachMałgorzata Glapa-Felsztyńska zwyciężyła w Ostroszowicach
powrót do poprzedniej strony