Strona główna

Otwarcie pracowni przyrodniczej w Tuszynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-21

Otwarcie pracowni przyrodniczej w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W piątek 18 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie".

Jego celem jest wyposażenie 118 pracowni w szkołach podstawowych w sprzęt służący do doświadczeń naukowych przeprowadzanych przez uczniów. Dla wszystkich uczniów było to wydarzenie szczególne, do którego bardzo starannie się przygotowali. Zaproszeni na uroczystość goście w osobach Marszałka Radosława Mołonia, Starosty Dzierżoniowskiego Jerzego Guzdka, radnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Doroty Gromadzkiej, wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego oraz zastępcy wójta Jolanty Zarzeki, mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży tutejszej placówki. Byli świadkami Rozprawy sądowej przeciwko ludziom, którzy niszczyli las.

Po ogłoszeniu wyroku wszyscy zebrani zostali zaproszeni przez p. dyr. Elżbietę Kędzierską-Dydo do zwiedzenia pracowni przyrodniczej. Uroczystego otwarcia dokonała n a prośbę Marszałka Radosława Mołonia, przewodnicząca Samorządu Szkolnego Ola Urban. Wyposażenie pracowni przyrodniczej zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Opiekun pracowni p. Gabriela Dzwolak, zaprezentowała w bardzo ciekawy i przystępny sposób szerokie spectrum możliwości nowoczesnego sprzętu, który zdecydowanie podniesie atrakcyjność i przystępność zdobywanej przez uczniów wiedzy. Pani Gabrieli dzielnie pomagali w prezentacji Ola Urban i Marcin Umiński. Demonstrowali sposoby pracy na urządzeniach multimedialnych najnowszej generacji. Ciekawe lekcje na pewno przyczynią się do wypełnienia przesłania patrona szkoły, papieża Jana Pawła II, myśl i przesłanie towarzyszyła wszystkim uczestnikom piątkowej uroczystości:

(...)piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o zachowania jej dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to włoanie nie pozostanie bez odpowiedz(...)

Dzięki możliwości korzystania z pracowni, zostaną wyrównane szanse edukacyjne uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszeniu ulegną różnice w jakości usług edukacyjnych, wzrośnie poziom kształcenia, wspierane będą indywidualne zainteresowania i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Sama szkoła dzięki udziałowi w tym projekcie wzbogaciła swoja bazę dydaktyczną o sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem, akcesoria w postaci zestawów do nauki przedmiotów matematyczno - biologicznych o wartości około 200 000 zł, który jest gwarancją, że zajęcia lekcyjne będą odbywały się na najwyższym europejskim poziomie i będą mogli korzystać z nich uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Dzierżoniów.

Otwarcie pracowni przyrodniczej w TuszynieOtwarcie pracowni przyrodniczej w TuszynieOtwarcie pracowni przyrodniczej w TuszynieOtwarcie pracowni przyrodniczej w Tuszynie
powrót do poprzedniej strony