Strona główna

Wyniki wyborów sołeckich w Owieśnie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-21

Wyniki wyborów sołeckich w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

17 marca 2011r. w sołectwie Owiesno odbyło się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania było m.in. : wysłuchanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej. Przewodniczącym zebrania został pan Piotr Śliwa.

Zebranie odbyło się w I terminie tj. o godzinie 17:30. W zebraniu udział wzięło 89 mieszkańców, co stanowi ponad 20,27% uprawnionych do głosowania.

Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, w składzie: Maria Baloyannis, Marlena Bąba i Teresa Szmyrska.

Wyborcy zgłosili jednego kandydata na Sołtysa Wsi, Joannę Pestkowską, która pełniła tę funkcję w mijającej kadencji. Kandydatka w głosowaniu tajnym otrzymała 82 głosy za i 4 głosy przeciw.

Następnie Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Owiesno, która będzie wynosić 10 członków. Na kandydatów na członka Rady Sołeckiej zgłoszono trzynastu kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 88 mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Anna Klimczak (22)
 2. Joanna Wrońska (71)
 3. Jerzy Koleśnik (71)
 4. Ewelina Syndłak (68)
 5. Chrystos Baloyannis (67)
 6. Agnieszka Stępień (67)
 7. Marianna Wyrzucka (53)
 8. Barbara Pelc (62)
 9. Janina Skaskiewicz (34)
 10. Piotr Śliwa (67)
 11. Agnieszka Duran (56)
 12. Dariusz Bandyk (32)
 13. Marianna Kurczab (55)

W skład Rady Sołeckiej wsi Owiesno weszły następujące osoby: Joanna Wrońska, Jerzy Koleśnik, Ewelina Syndłak, Chrystos Baloyannis, Agnieszka Stępień, Marianna Wyrzucka, Barbara Pelc, Piotr Śliwa, Agnieszka Duran, Marianna Kurczab.

Podczas Zebrania Wiejskiego podjęto również uchwały w sprawie zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi .

Wyniki wyborów sołeckich w OwieśnieWyniki wyborów sołeckich w Owieśnie
powrót do poprzedniej strony