AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-17

W Myśliszowie bez zmian

aktualności Gmina Dzierżoniów

16 marca br. w Sołectwie Myśliszów odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy Sołectwa wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 oraz wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

W zebraniu udział wzięło 21 mieszkańców, co stanowi ponad 28 % uprawnionych do głosowania. Natomiast w głosowaniu na Sołtysa uczestniczyło 19 mieszkańców.

Wyborcy zgłosili jednego kandydata na Sołtysa Wsi, Panią Kazimierę Łękawską, która pełniła tę funkcję w mijającej kadencji. W głosowaniu tajnym Pani Łękawska otrzymała 19 głosów za.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę, o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Myśliszów, która będzie wynosić 6 członków. Na kandydatów na członka Rady Sołeckiej zgłoszono sześciu kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 17 mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  1. Anna Nowacka (16)
  2. Dariusz Bzowy (17)
  3. Agnieszka Sługocka (17)
  4. Łukasz Łękawski (17)
  5. Monika Płaczek (16)
  6. Tadeusz Bzowy (17)

I tym samym weszli w skład Rady Sołeckiej wsi Myśliszów. W sprawach różnych podjęto dyskusje na temat drogi transportu rolnego, chodników, drogi szutrowej w kierunku Ostroszowic, pobocza obok pana Bzowego, autobusów komunikacji miejskiej.

W Myśliszowie bez zmianW Myśliszowie bez zmian
powrót do poprzedniej strony