AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-17

Akcja likwidacji dzikich wysypisk

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniach 14-15.03.2011 r. Urząd Gminy Dzierżoniów przeprowadził przy współpracy Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie akcję likwidacji "dzikich wysypisk" na terenie gminy, w ramach której zebrano ok. 9 ton odpadów i zlikwidowano 14 "dzikich wysypisk" śmieci.

Pomimo, że obowiązujące akty prawne ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czy ustawa o odpadach nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość nieustannie borykamy się z problemem powstających wokół nas "dzikich wysypisk" śmieci. Każdego roku powstają kolejne, nowe miejsca nielegalnego składowania różnego rodzaju odpadów na terenie gminy Dzierżoniów. Szczególnie widoczne jest to na terenach oddalonych od zabudowy mieszkaniowej, w pobliżu mało uczęszczanych dróg, w przydrożnych rowach, na skraju lasów czy w miejscach zadrzewionych. Na "dzikich wysypiskach" można znaleźć praktycznie wszystko. Istnieje szereg zagrożeń jakie niesie za sobą nieprawidłowe składowanie odpadów. Skażenie wody, zagrożenia epidemiologiczne, nieprzyjemne zapachy, pogorszenie estetyki krajobrazu, zagrożenie dla życia zwierząt to tylko nieliczne z niebezpieczeństw, jakie nam grożą.

Mimo świadomości, że jednorazowe akcje nie zlikwidują plagi zalegających na poboczach dróg śmieci, nie zapobiegną dzikim wysypiskom w lasach i na nieużytkach, mamy nadzieję, że może jednak uzmysłowią mieszkańcom skalę tego zjawiska i uwrażliwią na sprawy czystości naszego otoczenia.

Akcja likwidacji dzikich wysypisk Akcja likwidacji dzikich wysypisk Akcja likwidacji dzikich wysypisk
powrót do poprzedniej strony