Strona główna

Marcin Staściuk nowym sołtysem Włók

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-16

Marcin Staściuk nowym sołtysem Włók

aktualności Gmina Dzierżoniów

15 marca br. w sołectwie Włóki odbyło się Zebranie Wiejskie. Celem zebrania było m.in.: wysłuchanie sprawozdań z działalności sołtysa i  rady sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa: Marcina Staściuk i Grażynę Pięt, którzy uzyskali odpowiednio 74 i 36 głosów. W głosowaniu udział wzięło 110 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Na Sołtysa Wsi Włóki został wybrany Pan Marcin Staściuk. Wójt Gminy Dzierżoniów podziękował za współpracę p. Grażynie Pięt, która przez ostatnią kadencję pełniła obowiązki sołtysa i złożył gratulacje nowemu sołtysowi.

Następnie podjęta została uchwała określająca liczbę osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej, która będzie wynosić 10 członków. Zgłoszono 15 kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

 • Kożuch Anna (78)
 • Jedyna Adam (81)
 • Kossakowska Marta (76)
 • Sakowicz Elżbieta (86)
 • Okienko Piotr (75)
 • Sakowicz Jan (74)
 • Kubiszyn Jakub (71)
 • Mucha Augustyn (61)
 • Bobrowska Irena (59)
 • Jóźwiszyn Józef (37)
 • Grzywiński Robert (58)
 • Adamczyk Stanisław (23)
 • Pięt Marcin (46)
 • Pasternak Teresa (42)
 • Paraszczyj Andrzej (31)
W głosowaniu udział wzięło 100 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Tym samym w skład Rady Sołeckiej wsi Włóki weszli: Kożuch Anna, Jedyna Adam, Kossakowska Marta, Sakowicz Elżbieta, Okienko Piotr, Sakowicz Jan, Kubiszyn Jakub, Mucha Augustyn, Bobrowska Irena, Grzywiński Robert, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych ale nie mniej niż 50%+ 1 osób głosujących.

Marcin Staściuk nowym sołtysem WłókMarcin Staściuk nowym sołtysem Włók
powrót do poprzedniej strony