AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-11

Wybory sołeckie w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek 10 marca br. w Tuszynie został wybrany sołtys i Rada Sołecka. Zebranie wiejskie rozpoczęło się sprawozdaniem z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, które przedstawiła dotychczasowa przewodnicząca Rady, Ewa Orzechowska.

Mieszkańcy zostali zapoznani ze sposobami wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010,a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Na stanowisko Sołtysa wsi Tuszyn kandydowała tylko jedna osoba Anna Piekarska.

W głosowaniu udział wzięło 72 mieszkańców. W głosowaniu tajnym kandydatka otrzymała 48 głosów za, 16 głosów przeciw, 8 głosów było nieważnych. W związku z tym, że zdobyła wymaganą liczbę głosów tj. 50 % + 1 osób głosujących, nowym Sołtysem wsi Tuszyn została pani Anna Piekarska.

Obecni na wyborach sołeckich przedstawiciele władz samorządowych w osobach wójta Marka Chmielewskiego i sekretarza Ryszarda Brzeskiego podziękowali za lata dobrej współpracy ustępującemu sołtysowi, p. Mieczysławowi Droszczakowi oraz złożyli gratulacje nowo wybranej pani sołtys.

Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Tuszyn, która będzie liczyć 8 członków.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Marcin Derewianko, Lucyna Pachołek, Kazimierz Hopkowicz, Jarosław Podkówka, Joanna Boczula, Tomasz Michałek, Szymon Bobrowski, Małgorzata Ferenc, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50 % + 1 osób głosujących. Zebrani mieszkańcy poruszali problemy ważne dla społeczności sołectwa, dotyczące między innymi robót publicznych, form pomocy i wsparcia pp. Węgrzyn, oraz podjęcia działań zapobiegających dewastacji lokalnych dróg przez samochody ciężarowe.

Wybory sołeckie w TuszynieWybory sołeckie w Tuszynie
powrót do poprzedniej strony