Strona główna

Umowy na odbieranie odpadów i nieczystości

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-11

Umowy na odbieranie odpadów i nieczystości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wszystkim mieszkańcom, którzy jeszcze nie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych przypominamy o obowiązku ich zawarcia z firmą, posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych, w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego (szambo). Ponadto właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania umowy zawartej z firmą wywozową oraz dowodów płacenia za jej usługi. Posiadanie umów i rachunków podlega kontroli przez Urząd Gminy Dzierżoniów.

Podpisując umowę z firmą wywozową warto upewnić się, czy ma ona stosowne zezwolenia Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w danym zakresie.

Poniżej przedstawiamy dane firm wywozowych, które posiadają stosowne zezwolenia i aktualnie prowadzą działalność na terenie gminy Dzierżoniów, tj.:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31 (posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych);
  • Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18 (posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych);
  • Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski, ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel.74/836-53-50 (posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych).

powrót do poprzedniej strony