AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-07

Jędrzejowice mają nowego sołtysa

aktualności Gmina Dzierżoniów

W czwartek, 3 marca 2011r. w sołectwie Jędrzejowice odbyło się zebranie wiejskie. Celem zebrania było m.in.: wysłuchanie sprawozdań z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010, powołanie komisji skrutacyjnej, wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie Wiejskie podjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Następnie uczestnicy zebrania zgłosili kandydatów na sołtysa: Czesława Gorgol, Krzysztof Hohol i Wiesław Kaszany, który uzyskali odpowiednio 17, 9 i 5 głosów. W głosowaniu udział wzięło 32 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Na Sołtysa Wsi Jędrzejowice została wybrana Pani Czesława Gorgol.

Następnie podjęta została uchwała określająca liczbę osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej, która liczyć będzie 4 członków. Zgłoszono 6 kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:

  • Kamila Radzikowska - 22
  • Tomasz Gorgol - 11
  • Krzysztof Hohol - 18
  • Krzysztof Kosatko - 24
  • Janina Hohol - 20
  • Barbara Berezak - 19

Tym samym w skład Rady Sołeckiej wsi Jędrzejowice weszli: Kamila Radzikowska, Krzysztof Kosatko, Janina Hohol oraz Barbara Berezak.

Jędrzejowice mają nowego sołtysaJędrzejowice mają nowego sołtysa
powrót do poprzedniej strony