Strona główna

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Uciechowa

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-03-02

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Uciechowa

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek, 1 marca 2011 r. na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa wybrali Sołtysa i Radę Sołecką. W zebraniu udział wzięło 101 mieszkańców, co stanowi 11,68% uprawnionych do głosowania.

Natomiast w głosowaniu w wyborach Sołtysa uczestniczyło 95 mieszkańców. Zgłoszono trzech kandydatów na Sołtysa: Agatę Kostek-Płaczek, Elżbietę Filipek oraz Romana Niedojada. W I-turze, w głosowaniu tajnym, nie wybrano Sołtysa, ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów tj. 50% + 1 osób głosujących. Przed II-turą wyborów Elżbieta Filipek zrezygnowała z kandydowania na funkcję Sołtysa. W ponownym głosowaniu Agata Kostek-Płaczek otrzymała 50 głosów, a Roman Niedojad 45 głosów. Tym samym na Sołtysa Wsi Uciechów wybrano Agatę Kostek-Płaczek. Gratulacje nowo wybranemu Sołtysowi złożyli obecni na zebraniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, Zastępca Wójta Jolanta Zarzeka oraz Sekretarz Gminy Ryszard Brzeski.

Zebranie Wiejskie podjęło również uchwałę o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Uciechów, która obecnie będzie liczyć 8 członków. Do Rady Sołeckiej zgłoszono jedenastu kandydatów, a w głosowaniu wzięło udział 63 mieszkańców obecnych na zebraniu. W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Krzesaj Jadwiga - 58
 2. Janusz Ewa - 47
 3. Filipek Elżbieta - 47
 4. Lingo Anna - 42
 5. Fleszar Mirosław - 62
 6. Anklewicz Tadeusz - 51
 7. Olejniczak Bogdan - 47
 8. Janusz Ryszard - 48
 9. Olejniczak Andrzej -27
 10. Kauza Józef - 28
 11. Łuczyńska Agnieszka - 31

W skład nowej Rady Sołeckiej wsi Uciechów weszli: Jadwiga Krzesaj, Ewa Janusz, Elżbieta Filipek, Anna Lingo, Mirosław Fleszar, Tadeusz Anklewicz, Bogdan Olejniczak i Janusz Ryszard, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50% +1 osób głosujących.

Podczas liczenia głosów w wyborach na Sołtysa wsi i do Rady Sołeckiej był czas na pytania, dyskusję i prezentację, która przybliżyła mieszkańcom zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz projekty zrealizowane przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Zebrania Wiejskie podjęto również uchwały w sprawie zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi oraz wyrażenia opinii na temat nadania nazw nowym ulicom.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej UciechowaWybory Sołtysa i Rady Sołeckiej UciechowaWybory Sołtysa i Rady Sołeckiej UciechowaWybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Uciechowa
powrót do poprzedniej strony