AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-23

Wybory sołtysa w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

We wtorek, 22 lutego 2011 r. w Przedszkolu Gminnym przy ul. Kościuszki 22 w Dobrocinie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy sołectwa Dobrocin wybrali Sołtysa Wsi i Radę Sołecką.

W zebraniu udział wzięło 94 mieszkańców, co stanowi ponad 16% uprawnionych do głosowania. Natomiast w głosowaniu na Sołtysa uczestniczyło 93 mieszkańców.

Wyborcy zgłosili jednego kandydata na Sołtysa Wsi, Panią Grażynę Ziernik, która pełniła tę funkcję w mijającej kadencji. W głosowaniu tajnym Pani Ziernik otrzymała 87 głosów za oraz 6 głosów przeciw. Gratulacje p. sołtys złożyli obecni na zebraniu Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski i sekretarz Gminy Ryszard Brzeski.

Zebranie Wiejskie podjęło również uchwałę o liczbie osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej wsi Dobrocin, która będzie liczyć 10 członków. Na listę członków Rady Sołeckiej wsi Dobrocin zgłoszono jedenastu kandydatów. Udział w głosowaniu wzięło 81 mieszkańców obecnych na zebraniu. W głosowaniu tajnym oddano 77 kart ważnych i 4 karty nieważne.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. Marian Kowal - 74
 2. Tadeusz Szygudziński - 71
 3. Krzysztof Ostrowski - 73
 4. Jarosław Przybysz - 63
 5. Grzegorz Gozdek - 66
 6. Dorota Miszczyk - 72
 7. Wojciech Dawidziak - 66
 8. Maria Sowińska - 73
 9. Roman Pieszczuch - 59
 10. Henryk Trela - 66
 11. Ryszard Jurkowski - 63

W skład Rady Sołeckiej wsi Dobrocin weszli : Kowal Marian, Szygudziński Tadeusz, Ostrowski Krzysztof, Przybysz Jarosław, Gozdek Grzegorz, Miszczyk Dorota, Dawidziak Wojciech, Sowińska Maria, Trela Henryk, Jurkowski Ryszard, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych, ale nie mniej niż 50 % +1 osób głosujących.

Wybory sołtysa w Dobrocinie Wybory sołtysa w Dobrocinie
powrót do poprzedniej strony