Strona główna

"Zielony Wizjoner" w Gimnazjum Gminnym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-22

"Zielony Wizjoner" w Gimnazjum Gminnym

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uczymy młodzież, zazwyczaj teoretycznie, szacunku dla przyrody, najbliższego środowiska, niedużo mogąc pokazać praktycznie. Sprzątamy świat - wokół szkoły, w terenie. Niewiele jest możliwości innego sposobu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. Jednak, aby wyrośli z nich aktywni i związani ze swoim miejscem zamieszkania dorośli, należy nauczyć czegoś więcej.

W poznanie przez uczniów problematyki zagospodarowania przestrzennego, w umiejętność prowadzenia społecznych konsultacji, a także w plany rozwoju miejscowości, z których pochodzą, ma wprowadzić konkurs "Zielony wizjoner" w ramach projektu edukacyjnego Dialog, kompromis, partycypacja społeczna - edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych. Zielony wizjoner to okazja, aby zachęcić uczniów do zainteresowania najbliższą okolicą oraz do poznania wyzwań, stojących przed gminami w związku z zagospodarowaniem przestrzennym. Młodzież ma okazję zaangażować się w sprawy lokalne i przekonać, że aktywność w kwestiach środowiska przyrodniczego może pomóc w rozwoju ich miejscowości.

Opiekunami projektu są Mariola Tersa i Kinga Winnicka. Młodzież, biorąca udział w projekcie, to 15 osobowa grupa uczniów z kółka regionalno-agroturystycznego:

  • z kl.III - A.Skorupa, J.Dąbrowska, K.Jarosz, P.Ślusarczyk, Sz.Rowiecki, K.Włodek, W.Staszkowian,P.Szustka,
  • z kl.II - A.Koszało,K.Bąba
  • z kl.I - A.Stępień, D.Mikołajczyk, A.Polejańczyk, A.Frydel, K.Śliwa,

Nad stroną informatyczną będzie czuwać Anna Bukowska, a Małgorzata Szeliga nad estetyką i poprawnością słowa pisanego. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji o Środowisku Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEP/GRID-Warszawa z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczniowie, biorący udział w konkursie, mają możliwość przygotowania projektu swojej gminnej "inwestycji marzeń". Może to być obiekt sportowy (np. stadion, kryta pływalnia), obiekt kulturalny (hala widowiskowa, teatr), turystyczny lub użytkowy. Następnie będą prowadzić konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Odbyło się pierwsze szkolenie z uczniami. Była to lekcja pokazowa, którą 27 stycznia przeprowadzili eksperci, Barbara i Tomasz, z Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID - Warszawa.

Nasi uczniowie podzieleni byli na grupy - władzy, przedstawicieli mieszkańców, zarządcy dróg i kolei oraz przedstawicieli służb ochrony przyrody. W trakcie pracy świetnie wywiązali się ze swoich zadań, a ich przedstawiciele zaprezentowali konkretne argumenty, aby zrealizować wybrany wariant inwestycyjny. To była prawdziwie fachowa dyskusja. Uczeń klasy IIIA, Wojtek Staszkowian, rośnie nam na nowego przedstawiciela władzy. Był świetny w negocjacjach i jego argumenty przekonały przedstawicieli służb ochrony przyrody do przyjęcia kompromisu - wybranie wariantu, na który zgodzili się wszyscy inwestorzy.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa oddało w ręce uczestników konkursu nowoczesne narzędzie - portal www.geokonsultacje.edu.pl do geowizualizacji (spojrzenie na mapę w rozwiązywaniu problemów przestrzennych). Dzięki niemu młodzi wizjonerzy będą mogli zaprezentować swój autorski pomysł, wykorzystując mapy i specjalny formularz, umożliwiający zbieranie komentarzy i opinii wszystkich zainteresowanych. Każdy, kto odwiedzi portal, będzie mógł zobaczyć projekty inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi, np. na temat lokalizacji danego przedsięwzięcia. Jednym z zadań drużyn, biorących udział w konkursie, jest uwzględnienie istniejących lub planowanych w okolicy elementów infrastruktury oraz sąsiedztwa obszarów cennych przyrodniczo, jak obszary chronione, pomniki przyrody czy siedliska roślin i zwierząt. Efektem prac każdego z zespołów będzie, m.in., trójwymiarowy model inwestycji. Po zakończeniu szkoleń zespoły przystąpią do pracy. Będą miały trzy miesiące na przygotowanie projektu i przeprowadzenie konsultacji. Przez cały czas zespoły uczniowskie i nauczyciele będą wspierani przez zespół ekspertów z Centrum UNEP/GRID - Warszawa.

Konkurs zakończy się i zostanie rozstrzygnięty w czerwcu, z końcem roku szkolnego 2010/2011. We wrześniu zaś odbędzie się w Warszawie piknik naukowy, podsumowujący projekt, w którym wezmą udział szkoły uczestniczące w konkursie. mA tymczasem bierzemy się do pracy, ponieważ Inwestycja Marzeń czeka!!! Od marca zapraszamy na stronę poświęconą projektowi i na opinie w tej sprawie - Zielony wizjoner to konkurs na najlepsze konsultacje społeczne w gminie! www.geokonsultacje.edu.pl

powrót do poprzedniej strony