AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-11

Dzierżoniów Gmina Propartnerska

aktualności Gmina Dzierżoniów

Firma Nowa Edukacja s. c. z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi działania mające na celu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy mieszkańców gminy Dzierżoniów na rzecz integracji i aktywizacji osób wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji i opiera się na idei partnerstw oraz inicjatyw uzupełniających działania samorządów, będących skutecznym narzędziem w procesie przeciwdziałania marginalizacji społecznej.

Projekt ten skierowany jest zarówno do osób pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy Dzierżoniów, szczególnie zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności i wiedzy z zakresu działania i tworzenia lokalnych partnerstw, stowarzyszeń, rozpoznawania dysfunkcji społecznych, poszukiwania sposobów i inicjatyw zapobiegania patologiom oraz pozyskiwania funduszy na realizacje oddolnych inicjatyw lokalnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W dniach 5-6 lutego br. przedstawiciele naszej gminy w osobach: Edyta Mulka-Gonera z Mościska, Joanna Pestkowska z Owiesna, Jolanta Pindera, Magdalena Szluga i Elżbieta Sak z Piławy Dolnej, Agnieszka Łuczyńska z Uciechowa, Iwona Adamek z Włók, Agata Kostek - Płaczek z Uciechowa, Jadwiga Krzesaj z Uciechowa Marcin Pięt z Włók, Małgorzata Sowińska z Dobrocina, Adrian Syndłak z Owiesna, Elżbieta Sakowicz z Włók i Waldemar Czerwonka z Dobrocina wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu, które odbyło się w Ludwikowicach Kłodzkich. Głównym jego tematem było przybliżanie instrumentów i sposobów uruchamiania oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy poznali tryb tworzenia grup partnerskich, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń a także zasady dobrej komunikacji i współpracy z przedstawicielami władz samorządowych.

Dzierżoniów Gmina  PropartnerskaDzierżoniów Gmina  Propartnerska
powrót do poprzedniej strony