AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-05-29

Stawki za wynajem sal wiejskich

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów ustalił następujące wysokości stawek-odpłatności za jednorazowy wynajem sal wiejskich:

 1. w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej nr 55
  • sali dużej (gimnastycznej), bez zaplecza kuchennego, na 1 dzień - w wysokości 100zł netto,
  • salki bankietowej (małej), bez zaplecza kuchennego, na 1 dzień - w wysokości 50zł netto,
  • salki bankietowej (małej)z zapleczem kuchennym, na 1 dzień - w wysokości 100zł netto, a 200zł netto za 2 do 4 dni,
  • za wynajem sali dużej z zapleczem kuchennym i salą bankietową za 2 do 4 dni - w wysokości 300zł netto
 2. w Roztoczniku nr 41A -100,00zł netto za 1 dzień, a 200zł netto za 2 do 4 dni
 3. w Owieśnie nr 88, w Piławie Dolnej przy ul. Główna nr 28, we Włókach nr 78 - 100zł netto za 1 dzień, a 150zł netto za 2 do 4 dni
 4. w Jodłowniku nr 40 , w Mościsku przy ul. Kościelnej nr 3, w Uciechowie przy ul. Piastowskiej nr 38 -70zł netto na 1 dzień, a 120,00zł za 2 do 4 dni.
 5. w Nowiźnie przy ul. Długiej nr 12, w Książnicy nr 36 - 50zł netto za 1 dzień, a 100zł netto za 2 do 4 dni.

W przypadku udostępnienia w/w sal na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych odstępuje się od pobierania opłat za wynajem sal, natomiast biorący w użyczenie zobowiązani będą do pokrycia opłat związanych ze zużytymi mediami tj. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, zgodnie z odczytami stanu liczników.

Wymienione stawki opłat nie obejmują kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, które wynajmujący ponosi odrębnie zgodnie z odczytem stanu licznika.

Ustalono także kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie umowy wynajmu w wysokości 100% stawki netto określonej powyżej. Kaucja nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy nie zostaną wypełnione obowiązki określone w § 7 pkt. 3 Uchwały Nr XXVII/185/94 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 1994r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych sal wiejskich.

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy na wniosek wynajmującego salę, może odstąpić od pobierania wymienionych opłat lub obniżyć stawkę odpłatności.

powrót do poprzedniej strony