AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-02

Kwietniowe wybory do Izb Rolniczych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W niedzielę 3 kwietnia b.r. zgodnie z uchwałą nr9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych odbędą się wybory do izb rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina. Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ , m. in. na:

  • rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemy
  • projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie
  • poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i poprawę jakości życia na wsi
  • kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie
  • współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych
  • poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi
  • ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie

Szanowni Koledzy Rolnicy! Nie zmarnujcie możliwości wpływu na ważkie dla Was sprawy, weźcie udział w wyborach do Izby Rolniczej, swoim zaufaniem obdarzcie najlepszych.

powrót do poprzedniej strony