AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-02-01

Scalenia gruntów we wsi Dobrocin

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 27 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się spotkanie właścicieli gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Dobrocin z przedstawicielami Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu i Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w sprawie omówienia założeń do projektu scalenia gruntów wsi Dobrocin.

Celem opracowania założeń do projektu scalenia gruntów było:

  • rozpoznanie sytuacji dotyczącej struktury obszarowej gospodarstw,
  • zarejestrowanie wszelkich zmian w strukturze użytkowania gruntów,
  • zbadanie stanu infrastruktury technicznej rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

W wyniku przeprowadzonych analiz rozłogu gospodarstw (rozproszenie działek w gospodarstwie), a także analizy struktury obszarowej (średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w obrębie oraz średniej liczby działek w gospodarstwie) okazało się, że w trakcie realizacji prac scaleniowych przewiduje się zmniejszenie ogólnej liczby działek o ok. 20%.

Analiza danych ewidencji gruntów i budynków pokazała, że na terenie obrębu istnieją działki nie posiadające dostępu do drogi publicznej. W wyniku realizacji prac scaleniowych sytuacja ta zostanie uporządkowana tak, aby każda działka posiadała dostęp do drogi publicznej.

W związku z powyższym na spotkaniu przedstawiono i omówiono układ sieci dróg transportu rolnego, który będzie stanowił szkielet przyszłego scalenia gruntów. Każdy wariant przebiegu drogi został omówiony, przedstawiono także technologie wykonania oraz kolejność realizacji dróg. Zaproponowane rozwiązanie poddano głosowaniu wszystkich obecnych. zobacz mapę

powrót do poprzedniej strony