Strona główna

Baju... baju... niedaleko Sowiej Góry

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-20

Baju... baju... niedaleko Sowiej Góry

aktualności Gmina Dzierżoniów

Kolejna, bo już trzecia edycja Konkursu "Sowiogórski Bajarz" - na etapie gminnym rozstrzygnięta... Dnia 14 stycznia 2011 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki w Mościsku zaprezentowali swoje krasomówcze umiejętności uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum - Gminy Dzierżoniów.

Do jury konkursu zaproszono: Przewodniczącą - p. Kazimierę Sygulską - prezes NSZZ "Solidarność" POiWZD p. Dorotę Pilarczyk - nauczycielkę biblioteki ZS nr 3 w Dzierżoniowie p. Kazimierę Zielińską - emerytowaną nauczycielkę placówki w Mościsku.

Spośród uczestników ze szkół podstawowych, najlepszym okazał się (po raz kolejny) - Marcin Umiński - uczeń klasy VI SP w Tuszynie II miejsce zajął - Rafał Ścisłowski - uczeń klasy IV ZSzP w Mościsku III miejsce zajęła x- Maria Izdebska uczennica klasy V SP w Piławie Dolnej.

W kategorii klas gimnazjalnych zwyciężyła - MAGDALENA PIETRZYKOWSKA uczennica klasy IIa Gminnego Gimnazjum w Dzierżoniowie.

Przepiękne nagrody książkowe ufundowała Gmina Dzierżoniów. W jej imieniu woluminy wręczył kierownik Referatu OTiS Gminy Dzierżoniów Pan Adam Wolniak.

Gospodarz konkursu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku ufundował uczestnikom dyplomy oraz czekolady. Wykonano także dyplomy - podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Koordynatorem imprezy była pani Maria Mokrzycka. Dyrektor ZSzP w Mościsku Dorota Furtak składa podziękowania pracownikowi biblioteki - pani Justynie Bartkowiak za pomoc w przygotowaniu konkursu.

Baju baju niedaleko Sowiej GóryBaju baju niedaleko Sowiej Góry
powrót do poprzedniej strony