AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-17

Dzierżoniów Gminą Partnerską

aktualności Gmina Dzierżoniów

1 grudnia 2010r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Dzierżoniów Gminą Propartnerską" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firma Nowa Edukacja s. c. z siedzibą w Wałbrzychu prowadzi działania mające na celu rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy mieszkańców gminy Dzierżoniów na rzecz integracji i aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Projekt ten oparty jest na idei partnerstw oraz inicjatyw uzupełniających działania samorządów, będących skutecznym narzędziem w procesie przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Projekt ten skierowany jest zarówno do osób pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie gminy Dzierżoniów, szczególnie zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności i wiedzy z zakresu działania i tworzenia lokalnych partnerstw, stowarzyszeń, rozpoznawania dysfunkcji społecznych, poszukiwania sposobów i inicjatyw zapobiegania patologiom oraz pozyskiwania funduszy na realizacje oddolnych inicjatyw lokalnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Obecny na wtorkowej naradzie sołtysów Wiesław Zalas omówił działania projektowe, na które składają się :

  1. organizacja spotkań informacyjnych, które będą miały na celu przedstawienie założeń projektu oraz idei stworzenia grupy liderów. Rezultatem wypracowanym podczas spotkań będzie wyłonienie 15-to osobowej grupy liderów gminy.
  2. organizacja roboczych spotkań liderów, podczas których zawiązane zostaną nieformalne partnerstwa i ustalone priorytety działania. Z pomocą moderatora uczestnicy zdiagnozują potrzeby społeczno- zawodowe mieszkańców gminy oraz określą istotne bariery w działaniach na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego.
  3. zajęcia warsztatowe podzielone na 3 bloki tematyczne tj. uruchamianie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwanie funduszy unijnych, dysfunkcje i przeciwdziałanie patologiom. Sesje warsztatowe będą miały charakter spotkań weekendowych ? 2 dni po 8 godzin dydaktycznych.

Projekt realizowany jest od grudnia 2010 r. do maja 2011r. Poniżej podajemy harmonogram spotkań informacyjnych, które odbędą się w następujących miejscowościach:

  • Mościsko - Zespół Szkolno- Przedszkolny, ul. Szkolna 12 - 18.01.2011r. godz. 16:00
  • Piława Dolna - Sala Wiejska, ul. Główna 28 - 18.01.2011r. godz. 17:30
  • Ostroszowice - Szkoła Podstawowa, ul. Bielawska 58 - 19.01.2011r. godz. 16:00
  • Uciechów - Biuro Stowarzyszenia Uciechów Moja Wieś, ul. Piastowska 1 -19.01.2011r. godz. 17:30

Dzierżoniów Gminą Partnerską
powrót do poprzedniej strony