AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-05-28

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Konkurs podzielony jest na dwa zadania:

  1. dofinansowanie instytucji i stowarzyszeń realizujących elementy Gminnego Programu Profilaktycznego
  2. organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem socjoterapeutycznym.

Na realizację powyższego celu gmina przeznaczyła odpowiednio 13.000 i 18.000 zł. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa oceni między innymi zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowych, jakość oferty, koszt realizacji zadania w tym udział środków własnych oraz oczekiwaną wysokość dotacji, liczbę odbiorców zadania i doświadczenie w organizacji tego typu zadań, a także jakość merytoryczną przedstawionego programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego. Termin składania ofert upływa 25 czerwca 2007r. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Bożena Pompa - Urząd Gminy Dzierżoniów, tel. 831-82-30. Szczegóły na stronie BIP w dziale ogłoszenia.

powrót do poprzedniej strony