AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-11

Wielkie dzięki

aktualności Gmina Dzierżoniów

"W Ostroszowicach... gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej..."

W niedzielę 09 stycznia 2011 roku cała Polska grała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to już dziewiętnasty finał w kraju a... dwunasty w Gminie Dzierżoniów.

Od 1999 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostroszowicach zawiązuje się sztab, którego szefem od 2004 roku jest dyrektor placówki Urszula Zając. W organizację imprezy czynnie włączają się wszyscy wychowankowie Gminnego Przedszkola Publicznego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika a także nauczyciele oraz pracownicy administracyjno - obsługowi placówki. W 2007 roku do współpracy zaproszeni zostali także uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych Gminy Dzierżoniów.

W tym roku na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi kwestowało trzynastu wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostroszowicach, po siedmiu ze Szkół Podstawowych im. Kornela Makuszyńskiego z Piławy Dolnej, Jana Pawła II z Tuszyna oraz Mościska.

Ale nie tylko wolontariusze mieli wkład w zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel! W niedzielę w Sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ostroszowicach na rzecz WOŚP grali: Ludowy Zespół "Macieje", Ochotnicza Straż Pożarna z Ostroszowic, wychowankowie i uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach. W trakcie imprezy oprócz występów artystycznych i pokazów strażackich pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ostroszowicach zorganizowali Sklepik Szczęścia, małą kawiarenkę, w której za przysłowiową złotówkę można było kupić przepyszne ciasto (upieczone przez rodziców naszych podopiecznych), kawę i herbatę. W przerwach pomiędzy występami artystycznymi panie Iwona Cebulska, Alicja Najwer i Elżbieta Juziuk - Janicka prowadziły licytacje gadżetów, które otrzymaliśmy z fundacji Jurka Owsiaka i sponsorów. Tradycyjnie... na rzecz orkiestry swoje dzieła przekazali: Dorota Chmielewska - artystka z Piławy Dolnej, Ryszard Wojnarski - artysta z Ostroszowic oraz Rafał Krzewski - mieszkaniec Owiesna (absolwent Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach).

W czasie trwania imprezy udało nam się kolejny raz osiągnąć sukces: zebraliśmy 8.786,80 zł !

Dziękuję bardzo wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg imprezy:

  • Małgorzacie Śliwie, Bogumile Pohl, Ewie Klaus i Januszowi Głodowi - za skrupulatne przeliczanie środków finansowych,
  • Joannie Fedko, Jolancie Rogólskiej, Aleksandrze Gołębiowskiej i Marcie Kozar (nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej) za sprawne zorganizowanie Sklepiku Szczęścia,
  • Leokadii Kalbarczyk, Grażynie Panońko, Beacie Wasylów, Mariannie Hameli i Piotrowi Gołębiowskiemu za obsługę świątecznej kawiarenki,
  • Hannie Gerze - Kunigowskiej i Lucynie Pytel za przygotowanie występu uczniów,
  • Alicji Najwer, Iwonie Cebulskiej, Elżbiecie Juziuk - Janickiej za licytowanie... z ogromnym sukcesem!!!

Wszystkim darczyńcom, tj. mieszkańcom Ostroszowic i okolic, Markowi Chmielewskiemu i Jolancie Zarzece - włodarzom Gminy Dzierżoniów, radnym Gminy Dzierżoniów: Annie Kwiatkowskiej, Ewie Żuchowskiej - Tobole, Piotrowi Śliwie i Januszowi Szoździe, Ryszardowi Brzeskiemu - sekretarzowi Gminy Dzierżoniów wraz z małżonką, sołtysom wsi Ostroszowic i Owiesna - Małgorzacie Glapie - Felsztyńskiej i Joannie Pestkowskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroszowicach, pani Irenie Hanus i Ludowemu Zespołowi "Macieje", a także koordynatorom pracy wolontariuszy z zaprzyjaźnionych gminnych placówek oświatowych - paniom Małgorzacie Lis dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, Marcie Kozar - nauczycielce ze SP w Piławie Dolnej oraz Jadwidze Szpiech i Marii Mokrzyckiej - nauczycielkom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie i Szkoły Podstawowej w Mościsku dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękuję! Do zobaczenia podczas XX Finału WOŚP w 2012

Urszula Zając
Dyrektor ZS-P w Ostroszowicach

Wielkie dziękiWielkie dzięki
powrót do poprzedniej strony