AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-01-04

Narada sołtysów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że 11 stycznia 2011 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Narad - Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska nr 1 odbędzie się narada sołtysów.


Tematem narady będą następujące sprawy:

  1. Ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich w sprawie:
    • sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wykorzystania środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010
    • wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich,
  2. Informacja dotycząca akcji zima 2010/2011,
  3. Informacja o realizacji e-usług w sołectwach,
  4. Określenie zakresu prac planowanych do wykonania w ramach robót publicznych w roku 2011,
  5. Ustalenie kalendarza imprez sołeckich oraz organizatora Dożynek Gminnych w roku 2011,
  6. Sprawy różne.

powrót do poprzedniej strony