Strona główna

Porozumienie ze Spółką "Dolnośląskie Surowce Skalne"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-05-28

Porozumienie ze Spółką "Dolnośląskie Surowce Skalne"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zawarła 24 maja 2007 r porozumienie ze Spółką "Dolnośląskie Surowce Skalne".

Na jego mocy spółka uruchamiając komercyjną eksploatację złoża migmatytu i amfibolitu "Piława Górna", zobowiązuje się do podjęcia wielu działań na rzecz gminy oraz jej mieszkańców. Będą to między innymi:

 1. Finansowanie budowy dróg łączących kopalnię (ul. Kamienna i ul. Stawowa) z przyszłą obwodnicą, w tym przebudows mostu na ul. Stawowej oraz umieszczenie koło zabudowań przy w.w. ulicach ekranów dźwiękochłonnych zabezpieczających mieszkańców, a także budowa nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem do wjazdu na obwodnicę.
 2. Przekazanie na rzecz gminy kwoty 300.000zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piławie Dolnej
 3. Współfinansowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zminimalizowania negatywnego wpływu ruchu na stan techniczny budynków mieszkalnych i budowli zlokalizowanych wzdłuż ul. Głównej. poprzez :
  • ustalenia ograniczenia prędkości do 40 km/h na całej długości tej drogi (w co najmniej 8 miejscach - po wszystkich skrzyżowaniach z tą drogą )
  • wykonania i oznakowania przejść dla pieszych w okolicy wszystkich skrzyżowań z ul. Główną
  • oznakowanie drogi dodatkowymi tablicami ostrzegawczymi ,
  • umiejscowienie fotoradaru lub jego atrap
  • wykonanie utwardzonych miejsc na przystankach autobusowych
  • poprawa systemu odwodnienia drogi
  • poprawa nośności drogi
  • udrożnienie rowów przylegających do tej drogi
  • usunięcie zawyżonego pobocza na całej długości drogi ,po stronie przeciwnej do chodnika
  • usunięcie suchych drzew i gałęzi
  • stosowanie stałego monitoringu tej drogi przez służby drogowe i policyjne
 4. Bezpłatne dostarczanie gminie kruszywa mieszanego w ilości 7.000 ton, do utwardzania dróg gminnych i dróg transportu rolnego.

Spółka "Dolnośląskie Surowce Skalne" zobowiązuje się również do przekazywania humusu na potrzeby gminy.

Informacje odnośnie poszukiwania osób chętnych do zatrudnienia w kopalni będą zamieszczane na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy, a także przekazywane celem stosownej publikacji Sołtysowi wsi Piława Dolna.

powrót do poprzedniej strony