AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-05-24

VIII sesja Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W środę 23 maja 2007r. od godz. 10.00 w Sali Wiejskiej w Roztoczniku. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Dzierżoniów V kadencji.

Podczas sesji podjęte zostały uchwały między innymi w sprawach:

 • odwołania dotychczasowego sekretarza gminy Dzierżoniów i powołania nowego,
 • wytypowania przedstawicieli Rady Gminy do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Dzierżoniów oraz
 • nadania imienia Kornela Makuszyńskiego Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Piławie Dolnej.

Dotychczasowy sekretarz gminy Dariusz Jagieła złożył dymisję, która została przyjęta przez Radę Gminy. Odwołanie następuje z dniem 31 maja 2007r. Na nowego sekretarza, na wniosek wójta Marka Chmielewskiego, został z dniem 1 czerwca 2007 powołany Ryszard Brzeski - mieszkaniec Uciechowa, absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu, specjalizacja ekonomika rolnictwa. Nowy sekretarz ukończył także studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Ryszard Brzeski pracował przez 12 lat w branży rolniczej a przez 11 lat był pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wydziale kontroli. Ma 48 lat, żonę i dwoje dzieci.

Rada Gminy wyraziła także zgodę na użyczenie pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonego w Mościsku przy ul. Kościelnej nr 3, na prowadzenie usług medycznych, na okres 5 lat.

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej Rada Gminy nadała szkole imię Kornela Makuszyńskiego, zgodnie rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Wytypowano także przedstawicieli Rady Gminy do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Dzierżoniów w osobach:

 1. Tadeusz Popielarz
 2. Józef Świtalski
 3. Jolanta Pindera
 4. Edyta Mulka - Gonera
 5. Grażyn Ziernik
Powołano również Komisję Doraźną ds. Opracowania Statutu Gminy Dzierżoniów w składzie:
 1. Adam Jan Mak
 2. Tadeusz Mikoś
 3. Grzegorz Powązka
 4. Tomasz Włodek
 5. Jolanta Pindera
 6. Marcin Kostuś
 7. Jan Wypych
Zadaniem Komisji Doraźnej ds. Opracowania Statutu Gminy Dzierżoniów będzie opracowanie zmian Statutu Gminy Dzierżoniów i przedstawienie Radzie projektu odpowiedniej uchwały.

powrót do poprzedniej strony