Strona główna

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2010-12-17

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

W dniu 16 grudnia 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów" Projekt skierowany był do 9 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dzierżoniów, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

W ramach realizowanego projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń pn. "Techniki aktywnego poszukiwania pracy", "Skuteczna autoprezentacja" oraz "Podstawy obsługi komputera".

Uczestnikom projektu wsparcia udzielał także doradca zawodowy oraz psycholog. Mieli oni za zadanie określić preferencje zawodowe każdej osoby biorącej udział w projekcie. Kolejnym etapem są szkolenia zawodowe. Uczestnicy szkolili się w zawodach:, bukieciarstwo - florystyka z elementami architektury terenów zielonych- 2 osoby, opiekun osoby niepełnosprawnej, starszej - 1 osoba, sprzedawca - obsługa kasy fiskalnej - 5 osób, monter instalacji energetyki odnawialnej wyposażonych w kolektory słoneczne i moduły fotowoltaniczne - 1 osoba.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony